Tehran Glass, farklı kalınlıklarda ve farklı boyutlarda cam duvar yıkayıcıları üreticisidir.

Duvar yıkayıcı cam, 15 cm ila 120 cm uzunluğunda, 3 mm ila 6 mm kalınlığında Tehran Glass Company tarafından üretilmektedir.

Duvar yıkayıcı, aydınlatma yöntemiyle cephe tasarımında kullanılan bir araçtır. Duvar yıkama yöntemi esas olarak modern mimaride kullanılmaktadır. Konut ve kamu binalarında, müze ve galerilerde, tünel duvarlarının ve köprülerin aydınlatmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dikey yüzeyler cephenin diğer bölümlerinden daha görünürdür. Duvar pulları yardımıyla tamamen temiz duvarlar oluşturulabilir. Duvar yıkayıcılar, çoğunlukla aydınlatma tasarımcıları tarafından duvarları göstermek için daha parlak veya daha uzun ve daha parlak alanlar yaratmak için kullanılır. Bu teknik, tiyatro aydınlatmasında kullanılan “ufuk” tekniğine benzer.

Cam duvar yıkayıcı Tehran Glass tarafından düz veya baskılı olarak üretilmektedir.

Aşağıdaki, cam duvar yıkayıcılarının bazı örneklerinin bir resmidir.

Duvar yıkayıcı nedir?